19 December 2014
 
Om Västrabokyrkan

Västrabokyrkan ligger på Arabygatan 44 på Väster i Växjö och är en sam­arbets­kyrka mellan EFS i Växjö och Svenska kyrkan i Växjö.

EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan med 16 000 medlemmar över hela landet. Lekmannaengagemang, mission och personlig kristen tro är tre av ledorden för EFS.

Västrabokyrkan är en kyrka för hela familjen, dit alla är välkomna. Vi har ett stort barn- och ungdomsarbete, gudstjänster som samlar folk i alla åldrar och engagerade anställda och frivilliga. Välkommen till oss!


Dagens bibelord

PROJEKTOR!

Vi använder projektor i våra gudstjänster som ett hjälpmedel på olika sätt:

För bla synsvaga, för de med hörselnedsättning, för ovana och barn, kort sagt för att underlätta för alla deltagare att följa med och bättre förstå innehållet.

Vår förhoppning är att det ska vara en positiv upplevelse och kanske förstärka orden.

Har du idéer, åsikter eller kritik av något slag - nämn det gärna för datoransvarig eller någon anställd!

Du är välkommen att hjälpa till med denna viktiga uppgift om du känner för det. Hanteringen är ganska enkel! Tack!

Nyheter
Info om bilder

Ibland tar vi bilder vid gudstjänster och andra tillfällen. Vissa av dem kan komma att användas på vår hemsida, i informationsblad, på anslagstavlor eller i liknande sammanhang som har med Västrabo att göra. Säg till någon ur personalen eller fotografen om du har något emot detta.

Aktuellt

Söndag 21/12 kl 10 
Temamässa
4 sönd i Advent • Herrens moder
Carl-Wibert Holmén, Rebecka Svensäter, Västrabokören
Kyrkkaffe (Grupp 6)

Se hela programmet  

Längre fram

6/1 Ljusgudstjänst kl 16 med Britta Wiklund & Duressa Mabecha

 
Västrabokyrkan | Arabygatan 44, 352 36 Växjö | Tel 0470-70 49 03
E-post vastrabo (at) efs.nu | Bankgiro 5340-8217| Inloggning webbmaster