28 August 2014
 
Välkommen till tillsammanshelg 30-31 aug

Höstterminen i Västrabo inleds som vanligt med att vi inbjuder till tillsammanshelg. I år går den av stapeln på Hjortsbergagården i Hjortsberga, lördag 30 aug kl 9.30–söndag 31 aug kl 12.

Tillsammanshelgen är till för alla åldrar och innebär gemenskap, undervisning, lek & allvar, andrum med mera. Domprost Thomas Petersson medverkar under lördagen och helgen avslutas med en gudstjänst på söndagen kl 10.

Läs mer här.

Om Västrabokyrkan

Västrabokyrkan ligger på Arabygatan 44 på Väster i Växjö och är en sam­arbets­kyrka mellan EFS i Växjö och Svenska kyrkan i Växjö.

EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan med 16 000 medlemmar över hela landet. Lekmannaengagemang, mission och personlig kristen tro är tre av ledorden för EFS.

Västrabokyrkan är en kyrka för hela familjen, dit alla är välkomna. Vi har ett stort barn- och ungdomsarbete, gudstjänster som samlar folk i alla åldrar och engagerade anställda och frivilliga. Välkommen till oss!


Dagens bibelord

PROJEKTOR!

Vi använder projektor i våra gudstjänster som ett hjälpmedel på olika sätt:

För bla synsvaga, för de med hörselnedsättning, för ovana och barn, kort sagt för att underlätta för alla deltagare att följa med och bättre förstå innehållet.

Vår förhoppning är att det ska vara en positiv upplevelse och kanske förstärka orden.

Har du idéer, åsikter eller kritik av något slag - nämn det gärna för datoransvarig eller någon anställd!

Du är välkommen att hjälpa till med denna viktiga uppgift om du känner för det. Hanteringen är ganska enkel! Tack!

Nyheter

Välkommen till tillsammanshelg 30-31 augusti (2014-08-17) 

Kyrkvärds-/serverings-lista, juli-sept 2014 (2014-06-26)

Ny matrikel klar (2014-01-17) 

Följ familjen Polbacks blogg (2014-01-02)

Vill du ha information via e-post? (2013-12-31)

Info om bilder

Ibland tar vi bilder vid gudstjänster och andra tillfällen. Vissa av dem kan komma att användas på vår hemsida, i informationsblad, på anslagstavlor eller i liknande sammanhang som har med Västrabo att göra. Säg till någon ur personalen eller fotografen om du har något emot detta.

Aktuellt

Söndag 31/8 kl 10 • Västrabomässa
11e sönd e trefaldighet • Tro och liv
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter

OBS! På Hjortsbergagården!

Se hela programmet 

Längre fram

30-31/8 Tillsammanshelg på Hjortsbergagården

v 36 Gruppstarter

14/9 Västrabomässa med predikan av Per-Eive Berndtsson

21/9 Guds andedräkt, Irländsk mässa med körer

8/11 Kvinnofrukost

13/11 Föredrag med Göran Skytte kl 18.30

14/12 Temagudstjänst med julavslutning kl 10

29/11 Adventsbasar kl 14, Sjung in advent kl 15.

 
Västrabokyrkan | Arabygatan 44, 352 36 Växjö | Tel 0470-70 49 03
E-post vastrabo (at) efs.nu | Bankgiro 5340-8217| Inloggning webbmaster